Ενέργειες Διάχυσης

Οι κύριες δράσεις διάχυσης του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων είναι οι εξής :

  • Δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία αναγράφεται η πρόοδος του έργου καθώς και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν.
  • Ανάρτηση είδησης για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας
  • Δημιουργία και ανάρτηση αφίσας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
  • Ενημέρωση του κοινού και των συνεργατών μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος
  • Σποτ στο οποίο αναλύεται το έργο καθώς και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν
 
Στα πλαίσια της εξέλιξης του έργου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των επιστημονικών συνεργατών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας  https://www.aeiforos.gr/news/Revival