Η εταιρεία μας

almiros factory

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ιδρύθηκε το 2001 από την ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ) για τη διαχείριση των παραπροϊόντων και αποβλήτων της χαλυβουργίας, στην συνέχεια επεκτάθηκε στην επεξεργασία και διαχείριση άλλων ειδών βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων.

Το 2018 Ο Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ αποφάσισε να ενοποιήσει όλες τις δραστηριότητες στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων και δημιούργησε τον Κλάδο Ανάκτηση Φυσικών Πόρων όπου ενσωματώθηκε η ΑΕΙΦΟΡΟΣ.

Η εταιρεία στα δύο εργοστάσια της, στον Αλμυρό Μαγνησίας και στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, επεξεργάζεται παραπροϊόντα βιομηχανικών μονάδων, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και συλλογή σκραπ μετάλλων, στην αξιοποίηση των μη σιδηρούχων υπολειμμάτων από μονάδες άλεσης σκραπ, στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και στην παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών και καυσίμων. Επίσης παραλαμβάνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί καταναλωτικά αγαθά όπως Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ), τα οποία απορρυπαίνει, αποσυναρμολογεί και φροντίζει για την ανακύκλωση και την ανάκτηση του 95% και άνω των υλικών που περιέχουν.

Στη Βουλγαρία λειτουργεί η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΙFOROS ΒULGARIA EAD  με έδρα το Pernik, η οποία δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο της επεξεργασίας και της διαχείρισης αποβλήτων και της παραγωγής δευτερογενών υλικών, καθώς και στην τελική διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε ιδιόκτητο χώρο υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων.

Μια άλλη δραστηριότητα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ είναι η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, που περιλαμβάνει τη συσκευασία, σήμανση, συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ή διάθεσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ αναλαμβάνει επίσης την διαδικασία αδειοδότησης των διασυνοριακών αποστολών επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ως αναγνώριση για τη δραστηριότητα της ΑΕΙΦΟΡΟΥ στην προστασία του περιβάλλοντος, το 2006 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος τίμησε την εταιρεία με το 1ο Βραβείο Περιβαλλοντικού Προϊόντος για τα  Αδρανή Σκωρίας Χαλυβουργίας που χρησιμοποιούνται ως αντιολισθηρά αδρανή υλικά στους ασφαλτοτάπητες των Εθνικών οδών. Το 2012 η ΑΕΙΦΟΡΟΣ βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με το Βραβείο «Ελληνική Αξία» για το Περιβάλλον συνολικά για τη δραστηριότητά της, ενώ το 2013 η εταιρία βραβεύτηκε στo πλαίσιo των Environmental Awards και στον τομέα «Waste Management – Resource Recovery» σχετικά με την ολοκληρωμένη δραστηριότητά της στην ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Το 2015, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ απέσπασε 2 βραβεία στη διοργάνωση Waste & Recycling Awards στις κατηγορίες Zero Waste και Κυκλική Οικονομία. Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια και την υγεία ISO 45001.

Το όραμα μας

Το όραμα και οι αξίες μας αντικατοπτρίζονται στο όνομά της εταιρείας μας. Πιστεύουμε ότι η αειφορία και η βιομηχανική ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν, και ότι η αρμονική συνύπαρξή τους μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία, στην οικονομική πρόοδο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Από την ίδρυση της ΑΕΙΦΟΡΟΥ συνεχίζουμε να θεωρούμε τα απόβλητα εναλλακτικές πρώτες ύλες και την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση τους προτεραιότητες.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και ο σεβασμός προς τους πελάτες μας αποτελούν τους βασικούς αδιαπραγμάτευτους στόχους μας.

Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου, η χρήση τεχνολογιών αιχμής και η έρευνα για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών μας και την προσφορά νέων προϊόντων συνιστούν τα μέσα και τις προϋποθέσεις  για την επίτευξη των στόχων μας.   

Η υλοποίηση του οράματος της ΑΕΙΦΟΡΟΥ δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς το προσωπικό της, τον καλύτερο εκφραστή του. Η υιοθέτηση των αξιών της εταιρείας από το προσωπικό της αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή της.

«Για μια καλύτερη ζωή, για την αειφόρο ανάπτυξη, για το μέλλον»