Personal Data Privacy Statement

Identity of the Data Controller

Η ΑΕIΦΟΡΟΣ ΑΕ με έδρα Μεσογείων 2-4, Αθήνα και γραφεία & εγκαταστάσεις στον Αλμυρό (Θέση Τσιγγέλι, ΤΚ 37100) και στη Θεσσαλονίκη (12ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Βέροιας, ΤΚ 57008), χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας.

Whose & What Personal Data is being Processed

The personal data being processed relates to customers, suppliers, contractors, subcontractors and their employees, as well as representatives of legal entities of customers, suppliers, collaborating 3rd parties contractors, subcontractors, also visitors and job applicants, all being physical persons. The data revolves around:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, εργοδότη, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου
 • Identity information in order to securely enter and remain at the company's premises, such as ID / passport number / residence permit, vehicle license / registration number, driving license
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας
 • Επιπρόσθετα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πελάτες, προμηθευτές συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους:
  • Payment, delivery and invoicing details
  • Documentation required for 3rd parties to operate in our premises
 • Or for job applicants:
  • name, home address, email address and telephone number and documentation as means of their verification
  • Date of birth, family status, nationality
  • Details on insurance and pension scheme
  • Employment and education history
  • References
  • Any other information you may provide via documents you submit to us

Who Processes Your Personal Data

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την εταιρεία μας, άλλες εταιρείες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μας μαζί σας ή επιβάλλεται στην εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Personal data may be sent to other Viohalco companies, as well as collaborating 3rd parties & subcontractors, including their facilities in within EU/EEA as well as Serbia, N. Macedonia.

Cloud Services may be used in facilities within EU/ EEA.

Protecting your Personal Data

Our company’s intent is to ensure that appropriate precautions exist to safeguard your personal data in any phase or location of its processing.

Η εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Retention of Personal Data

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μια περίοδο η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό.

Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Automated Decision Making & Profiling

No automated decision making, including profiling takes place for your personal data.

Your Rights as Data Subjects

Please be informed that you have the following rights:

 • To be informed of the personal data we processed and request for a copy to be provided
 • To request the data being corrected
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
 • For information that has been collected by your consent only, you may withdraw your consent.
 • Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ είναι :

Hellenic Data Protection Authority Web: www.dpa.gr

Email: contact@dpa.gr

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα π.χ. στις περιπτώσεις §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ μέχρις ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.

Statement Updates

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

Contact us

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@aeiforos.vionet.gr